Phác họa về cách chơi cờ vây cho người mới nhập môn đầy đủ nhất.
Trên bàn cờ vây, đất của mỗi quân sẽ được tính từ đường biên gần nhất tới đường bao của quân đó. #guerrillamedia #cachchoicovay
Truy cập http://www.guerrillamedia.org/cach-choi-co-vay/